GÖZALTI MORLUĞU MEZOTERAPİSİ NEDİR? 

Yüzümüzde göz çevremiz en ince ve hassas deriye sahiptir. Zamanın etkilerini de en hızlı gördüğümüz bölgelerdendir. Zamanla deri kuruluğu artar, elastikiyet kaybı ile birlikte,  göz kapakları ve göz çevresi incelir. Kas tonusu azalır, küçük kırışıklıklar ve göz çevresi torbaları gelişir. Göz çevresinde morluk gelişmesinin nedeni ise genetik olabileceği gibi göz çevresi damarlarında genleşmeye de neden olan faktörler arasında, alerjik yapı, dolaşım bozukluğu, stres, yetersiz uyku, aşırı yorgunluk, madde kullanımı ve yaşlanma gelir. Dolayısı ile zaman içinde erken yada geç bu alanda oluşacak deformasyonları geciktirmek ve çevresel nedenlerden ötürü gelişecek göz çevresi morluklarını azaltmak amacıyla göz çevresine de mezoterapi uygulanabilir.

Göz çevresi mezoterapisi özel olmalıdır, kullanılacak mezoterapi karışımları bu alan için uygun olmalıdır.