İple yüz germe veya örümcek ağı estetiği diye de bilinen yöntemde cilde uyumlu ipler cildin alt dokusuna yerleştirilir ve böylece ciltteki sarkma ve yaşlılık belirtilerinin giderilmesi sağlanır. Ameliyatsız, genel anestezi olmadan yapılan acısız ve kısa süren, aynı zamanda sonuçlarının anında görebildiği bir işlemdir.

Silhouette Soft iplerin yapısı nedir?

Silhouette Soft, şeffafa yakın, yaklaşık 30 cm uzunlukta ve polilaktik asit yapısındaki üzerinde koniler olan eriyebilen ve vücut tarafından emilebilen sağlam bir iptir.

Silhouette Soft’ un dokulardaki olumlu etkileri nelerdir?

Silhouette Soft’un iki temel etkisi vardır: uygulanır uygulanmaz kendini gösteren dokularda kaldırma ve asma etkisi ile bağ dokusunda yenileme (rejenerasyon) etkisi. Dokulardaki yenileme etkisi iplerin yapısındaki polilaktik asitten ileri gelir ve bağ dokusunu sentezleyen fibroblast hücrelerini ve kollajen lif yapımını arttırır. Deri altına canlılık ve dolgunluk verir. Asıcı etkisi ile sarkan dokuları kaldırır ve deri altındaki yüzeyel dokulara baskı uygulayarakyüz derisini eskiden oldupu gibi “genç” durumuna getirir.

Silhouette Soft nasıl uygulanır?

Öncelikle giriş ve üst ile alt çıkış noktaları etrafına lokal anestezi uygulanır. Silhouette Soft ile yüz germe işlemleri ağrısız ve ayaktan işlemlerdir. Hastada, küçücük deliklerden çok ince iğne ve buna bağlı koniler içeren iplerle girilip dikiş gerektirmeden kapatılabilen bir işlemdir.

Silhouette Soft hangi amaçlarla kullanılır?

Ameliyatın mutlak gerekli olmadığı durumlarda ve hastanın ameliyatı hiç istemediği ancak ameliyatsız estetik girişimleri seçtiği durumlarda

  • kaş asma ve kaldırma
  • boyun germe
  • yüz asma ve yüz germe

için kullanılabilir.

Silhouette Soft kaç yıl kalıcıdır? 

Silhouette Soft, etkili doku askılama etkisini 12-18 ay devam ettirir.

 Silhouette Soft başka ameliyatsız estetik girişimlerle birlikte uygulanabilir mi?

Silhouette Soft, Botulinum toksin enjeksiyonları ve dolgu maddesi uygulamaları gibi diğer ameliyatsız estetik girişimlerle birlikte de kullanılabilir.